Özdeyişler

 

ÖZDEYİŞLER-D

DALKAVUKLUK

 1. Dalkavuktan sakınınız, çünkü o insanı boş kaşıkla besler. ( Cosino de Gregrio )
 2. Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir. ( Montesguieu )

DAVRANIŞ

 1. Önemli olan sözler değil, davranışlardır. ( Robert Hall )
 2. Bir iyi davranış, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirlidir. ( Andrev Marvell )
 3. Zamanında davranmasını bilmedikten sonra konuşmanın hiçbir faydası yoktur. ( La Fontaine )
 4. Hareketler, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifade eder. ( Oscar Wilde )
 5. Sana nasıl davranmalarını istersen, sen de başkalarına öyle davran. Fakat ilk iyi davranışı sen yap. ( David Hume )
 6. Doktor kendini kaybetmiş bir hastanın huysuzluklarına kızmaz. Ateşlendiği bir sırada kendisine dil uzatmasını da sinirlenmez. İşte akıllı bir adamın da insanlara yapacağı muamele böyle olmalıdır. ( Seneca )
 7. İnsan, kendi kendinden utanmayacak şekilde davranmasını bilmelidir. ( Baltbasar Gracian )

DEĞER ( Kıymet )

 1. Bilinir kadr-i aba, mevsim-i baran olsun. ( Enderunlu Fazıl )
 2. Elmas gibi ol ki yandığın zaman ne yerde külün, ne gökte dumanını kalsın. ( Arif Nihad Asya )

DEHA

 1. Dehayı ancak ıstırap doğurur. ( Andre Maurois )
 2. Deha, belli bir konuya yönetilmiş derin bir dikkatin mahsulüdür. ( Boffon )
 3. Deha,gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir. ( William James )
 4. Deha çalışkanlıktır. ( Emile Zola )
 5. Deha uzun bir sabırdır. ( Addison )
 6. Deha, sebatla çalışmaktan başka bir şey değildir. ( H.O. Dwight )
 7. Başkalarının başaramadığını yapmak ustalıktır, ustalığın başaramadığını ise deha tamamlar. ( H.F. Amiel )
 8. Dehasız çalışanlar çoktur, fakat çalışmayan bir deha asla. ( Nilolaus Cybınskı )
 9. Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir. ( Thomas Edison )
 10. Acı çekmeyen deha yoktur. (T. Monsen )
 11. Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer. ( Benjamin Franklin )
 12. Deha, geleceğe uzayan bir yoldur. ( Victor Hugo )

DENGE ( İtidal )

 1. Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın. ( Victor Hugo )
 2. Her şeyin ortası iyi, çoğu zararlıdır. ( T. Plautus )
 3. Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. ( Montaigne )
 4. Hiçbir şey insan için " ölçüsüz tenkid" veya " aşırı medih" kadar zararlı olmaz. (Goethe )

DERT

 1. Dost biperva, felek birahım, devran bisükun, Derd çok, hemderd yok, düşman kavi, talih zebun. ( Fuzuli )
 2. Kande varsa aşık-ı biçare cananın arar, Derd ile bimar olan elbette dermanın arar. ( Nabifi )
 3. Duyan bir kalb için ölümden de beter dertler vardır. ( Alfred da Musset )
 4. Dert daima insana yol gösterir. ( Mevlana )
 5. Hepimizde başkalarının dertlerine tahammül edecek kadar kuvvet vardır. ( La Rocbefoucauld )
 6. Turfa dükkan-ı hikemdir bu köhne felek Ne ararsan bulunur derde devadan gayri. ( Koca Ragıp Paşa )
 7. Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördükmü överiz, ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılır, kızarız. ( Montaigne )
 8. Dar günümde dost düşman belloldu, on derdim var ise şimdi ell'oldu. ( Pir Sultan Abdal )
 9. Bir dert atlatıldıktan sonra insana bir kazanç oluyor. ( Goethe )
 10. Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertler edinmektir. ( Shakspeare )
 11. Dert insanı uyutmaz. ( Victor Hugo )

DEVLET

 1. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. ( K.S. Süleyman )
 2. En büyük devletler gençler tarafından yıkıma sürüklenmiş, ihtiyarlar tarafından kurtarılmış ve kalkındırılmıştır. ( Çiçero )
 3.  Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli saygıyı görmezler. ( Sophokles )
 4. Devletler kendilerinden başka hakim ve menfaatlerinden kanun tanımazlar. ( Albert Sorel )
 5. En iyi devlet ben nesinden i tanırım? Namuslu kadını sen, nesinden tanıyorsan; ikisi de dile düşmezler. ( Schiller )
 6. Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için ise bir saat kafidir. ( Byron )
 7. Devletler, insanlar gibidir, büyürler, olgunlaşırlar, yaşlanırlar ve ölürler. ( W.S. Landor )
 8. Devlet şekilleri ve hükümetler birer vasıtadan başka bir şey değildirler. ( Heinrich Heine )
 9. Kanun, nizam ve asayiş, devletlerin vasıflarını ölçecek üç temel unsurdur. ( Montesguieu )
 10. Bütün devletlerin başıca temeli, kanunlar ve güçlü silahlar olmalıdır. ( Nicola Machiavelli )
 11. Devletleri yıkan bütün hatanın altında nice gururun gafleti yatar. ( Yavuz Sultan Selim )
 12. Devlet adamı, devletin hizmetkarıdır. ( Büyük Frederik )
 13. Devlet adamı olmak, politikacı olmaktan daha güçtür. Politikacılar halkla iyi geçinmeye bakarlar, devlet adamları ise politikacılarla da iyi geçinmek zorundadırlar. ( Fletcber Knebel )
 14. Bir devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değerine eşittir. (John Stuart Mill)

DİĞERGAMLIK ( Başkalarını Düşünmek )

 1. İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi büyük bir hünerdir. ( J. Joubert )
 2. Kendin beğenmediğin bir şeyi başkasına da münasip görme. ( Nasır-ı Hüsrev )
 3. Bizzat katlanamadığınız eziyet, başkasının tahammül etmesini istemeyiniz. ( P. Syrus )
 4. Sana nasıl davranılmasını istiyorsan, sen de başkalarına öyle davran, Fakat ilk iyi davranışı sen yap. ( David Hume )

DİKKAT

 1. Dikkat etmek demek, insanın kendi ruhuna bakması demektir. ( Anaksagoras )
 2. Biraz dikkat, büyük kazalar savuştururuz. ( Ahmet Rasim )
 3. Hatırlanma, dikkati çekme san'atıdır. ( Samuel Johnson )
 4. Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerekir. ( Pitigrilli )
 5. Dikkat etmek demek, insanın kendi ruhuna bakması demektir. ( Anaksagoras )
 6. Biraz dikkatli, büyük kazalar savuşturur. ( Ahmet Rasim )
 7. Hatırlanma, dikkati çekme san'atıdır. ( Samuel Johnson )
 8. Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek. ( Pitigrilli )

DİL

 1. Dil ile düğümlenen diş ile çözülmez. ( Kaşgarlı Mahmut )
 2. Kalbi ile sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa, o yine dilsiz sayılır. ( Mevlana )
 3. Başların belası, dillerden gelir. ( Nizami )
 4. Dizginsiz dil bela getirir. ( Aiskbylos )
 5. Tatlı dilli olanların dostları her gün biraz daha artar. ( Hz. Ali r.a. )
 6.  Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. ( Montaigne )
 7. Kötü bir adamın dökeceği tatlı dil, tilkinin kargaya döktüğü tatlı dil gibidir. ( Montaigne )
 8. Kullanıldıkça keskinleşen tek alet dildir. ( Washington Irwing )
 9. İnsan toplulukların gelişmesi, herşeyden önce dil ve edebiyatlarının ilerlemesine bağlıdır. ( Namık Kemal )

DİN

 1. Din belirli şeylere bir açıdan bakmaktır. ( Robert E. Sega )
 2. Dinin aslını anlamaya imkan yoktur, ona ancak hayran olunur. ( Mevlana )
 3. Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. ( G.Bernard Show )
 4. Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütünün tamamlayıcısı olan iki parçadır. ( Heinrich Heine )

DİNLEMEK

 1. Dinlemek insana kendini ölçmek, değerlendirmek imkanlarını sağlar. ( F.W.Foersten )
 2. Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile faydalanabilirsin. ( Plutarkbos )
 3. Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktür. ( B. Franklin )
 4. Konuşmanın zamanını bilmeyen, dinlemenin de samanını bilmez. ( Syrus )
 5. Konuşmak bir ihtiyaç ise, dinlemek bir san'attır. ( Goethe )
 6. Çok dinlememiz, az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. ( Diogenes )
 7. Güzel konuşmamız için tek bir yol vardır; dinlemeyi öğrenmek. ( Christpher Morly )
 8. Başkalarını inandırmanın en iyi yolu, onları dinlemektir. ( Dean Rusk )
 9. Bir güzel söz söyleme san'atı varsa, bir güzel anlama ve dinleme san'atı vardır. ( pictetos )
 10. Başkalarını iyilikle, saygıyla dinlemek, iç zenginliğin en güzel belirtisi ve daha iyi olmanın en büyük yardımcısıdır. ( John Stuart Mill )

DOĞRULUK

 1. Doğruluk, her türlü şartlar altında meyva verir. ( Schiller )
 2. İnsanlar için saadet ümidi ancak doğrulukta vardır. ( Euripides )
 3. Yanlış, sonsuz şekillere girebilir, doğru ise yalnız bir türlü olabilir. ( J.J. Rousseau )
 4. Doğruluk, hayatta, yiy bir namın en vefalı dostudur. ( John Webster )
 5. Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen. ( Yunus Emre )
 6. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. ( Ziya Paşa )
 7. Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma, ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma. ( Tevfik Fikret )
 8. Doğruluğun en güzel meyvesi ruh sükunudur. ( Epikuros )
 9. Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir. ( Shakspeare )
 10. Birisi size: " Dürüst insan diye bir şey yoktur" derse, o kimsenin bir düzenbaz olduğun inanın. ( Gorge Berkeley )
 11. Doru yoldan gidenler şaşırmazlar. ( Goethe )
 12. Şurada burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir. ( Augustinus )
 13. Yalanın dostu, gerçeğin de düşmanı çoktur. ( Emile De Girardin )
 14. Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz. ( Farabi )
 15. Doğru ve namuslu insan, hakkını görevi ile ölçen insandır. ( La Codaire )
 16. Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. ( Wendel Philips )
 17. Eğri olan gölgesi de eğridir. ( Hz. Ali r.a. )

DOSTLUK

 1. Ömrünü seyahatle geçirenler birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. ( Seneca )
 2. Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin, başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın. ( Dale Carnegie )
 3. Fenalıklarda uzak duran e daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. ( Hz. Ali r.a. )
 4. Dostluk sırasında sende olmayan meziyetlerden söz eden adam, düşmanlık sırasında sende bulunmayan fenalıkları da sana yükleyebilir. ( Montaigne )
 5. Aklın bağlamadığı dostluğu, akılsızlık kolayca çözebilir. ( Shakspeare )
 6. Faziletli olan ve faziletleri bakımından birbirine benzeyen insanlar dostluk, mükemmel bir dostluktur. ( Aristo )
 7. Dostluk, iki vücutta müşterek bir ruha benzer. ( Aristo )
 8. Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. ( Montaigne )
 9. Dostluk iyi kimseler arasında çarçabuk temelleşir, güçlükle yıkılır. ( Beydeba )
 10. İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur. ( Balzac )
 11. Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir. ( Cenap Şebabeddin )
 12. Denendikten sonra dost edindiklerini bağrına bas, ama her ilk tanıştığınla, hemen dost olma. ( Shakspeare )
 13. Dertlerini dökecek dostları olmayanlar, kendi yüreklerini kemirirler. ( Bacon )
 14. Dost, rahatlık veren bir merhemdir. ( Nizami )
 15. Dost, kötü günde belli olur. İyi günde ise yüz binlercesi bulunur. ( Feridun Muhammed Attar )
 16. Dostluktan saygıyı kaldıran, onun en büyük süsünü kaldırmış olur. ( Çiçero )
 17. Bazı dostlar yalız aleyhinizde söylenen sözleri duyarlar, lehimizde söylenenleri işitmeyecek kadar garip bir sağırlığa müpteladırlar. ( Andre Maurois )
 18. Dost yüzü görmemek çetin bir iştir ama, bu hasret onu düşmanla birlikte görmekten daha hafiftir. ( Sadi )
 19. Akıllı bir adam, senin canının düşmanı bile olsa, cahil bir dosttan iyidir. ( Firdevsi )
 20. Dost kazanmanın tek yolu, dost olabilmektir. ( Emerson )
 21. Dost kendisiyle samimi olabildiğim ve yanında yüksek sesle konuşabildiğim kişidir. ( Emerson )
 22. Yastık diye başını ateşe ayan, atak diye yılanların üzerine yatan bir adam, emniyet ettiği bir dostundan düşmanlık sezen bir adamdan daha rahat uyur. ( Bydeba )
 23. Dostun, namerd dehrin mihenk taşına, felaket pazarında vurulmuş olsun. ( Neyzen Tevfik )
 24. Bir adu ( düşman ) çoktur, fakat bin dost az. ( Asaf )
 25. Dosttan bol şey yok dünyada, dosttan bulunmaz şey de. ( La Fontaine )
 26. Dostlara acılarını paylaştığını göstermek, birlikte yas tutmakla değil, onlara elbirliğiyle yardım etmekle olur. ( Epikuros )
 27. Dostlarımıza yaşarlarken yakınlık göstermeyi öğrenelim, öldükten sonra değil. ( F. Scott Fitzgerald )
 28. Ana-babayı kader tayin eder, dostlar ise seçilir. ( J. Delille )
 29. Dostu olmayan insan en yoksul insandır. ( J.M.Bechstein )
 30. Bir mu'cize olup da herkes başkalarının düşüncelerini okuyabilseydi, nice dostlukların, güneş altındaki kar gibi olacağından şüphe etmiyorum. ( Bertrand Russell )
 31. Dostların sıkıntıda iken, onları mutlu oldukları zamankinden daha ok ara. ( Chilon)
 32. Dostluk toprak bir maşraba gibidir, basit bir sebeple birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz. ( Çiçero )
 33. Sağlam, değişmeyen, hep aynı kararda olan dostlar seçelim. ( Çiçero )
 34. Dostlarından hangisinin vefalı, hangisinin vefasız olduğunu, artık ne vefalılara, ne vefasızlarına karşılık veremiyeceğim bir zamanda öğrendim. ( Çiçero )
 35. Menfaate dayanmayan bir dostluğun güzelliğini alamayan, başkalarının dostluktan duyabileceği saadeti de anlayamaz. ( Edward Young )
 36. Birçok arkadaşımız olabilir, ancak dostlarımız
 37.  azdır. ( Herrick Johnson )
 38. Yürek acısını ancak bir dost eli geçirir. ( C.A. Helvetius )
 39. Gerçek dostlukta, basit insanların anlayamayacakları bir tat vardır. ( La Bruyere )
 40. Dost kazanmak isteyen kimse, dostluğu paylaşmayı bilmelidir. ( Lord Byron )
 41. Kalır. ( Mevlana )
 42. Güller, laleler, karanfiller, bütün çiçekler solar. Çelik ve dmir kırılır, ama dostluk ne solar, ne de kırılır. ( Nietsche )
 43. Bir dostun üzüntüsüne her kim olsa katılır; bir dostun başarılarına ise ancak yüksek bir ruhta olanlar sevinir. ( Oscar Wilde )
 44. Dostuna, bir gün düşmanın olabilecekmiş gibi davran. ( Publius Cyrus )
 45. Kişi, birinin dostluğunu kazanabilmek için, onun sevdiği ve beğendiği vasıfları kendinde benimsemelidir. ( Socrates )
 46. Dostluk gündüz görünmez, o ateşböceği gibi yalnız geceleri parlar. ( Sandor Petöfi )
 47. Gerçek dostlar, iyi günlerimizde, davet edince sizi ziyaret ederler, kara günlerimizde davetsiz gelirler. ( Theopmrastus )
 48. Dostluk, dünyayı bir arada tutacak bir tek bağdır. ( Voodrew Wilson )
 49. Dostlar öyle bir ailedir ki, insan o ailenin ferdlerini yalnız kendi seçer. ( Alphonso Karr )
 50. Ayrılık, hakiki dostlar için bir mihenk taşıdır. ( La Cordaire )
 51. Saf dostlukta öyle bir zevk vardır ki, orta karar insanlar, onu duyamazlar. ( La Bruyere )
 52. Dostluk, yolu üzerinde ot bitmesine müsaade etmez. ( Marie Geoffrin )
 53. Dostun kusuruna bakılmaz. ( Joubert )
 54. Dostlara itimad etmemek, onlar tarafından aldatılmamak daha ayıptır. ( La Bruyere )

DUA

 1. Hiçbir insan karşılığını almadığı bir dua etmemiştir. ( R.W. Emerson )
 2. Dua ile başlayan bir eser, iyilik, şeref ve zaferle süslüdür. ( Kleist )
 3. Dua bir ümid çığlığıdır. ( Alfred de Musset )
 4. Dua, bizim karanlıkta Allah'ı gördüğümüz aynadır. ( Friedrich Hippel )
 5. Dua dudaktan değil, kelbden gelmelidir. ( Jean Paul Richer )
 6. Sevgiye ve duaya  kimse zorlanamaz. ( La Rocbefoucauld )

DUVAR ( Mecazlı Sözler )

 1. Ragıba, düşmanın aldanma tevazularına sel dıvarın ayağın öperek hedmeyler. ( Koca Ragıp Paşa )
 2. Yalnız taşla duvar olmaz. ( Karacaoğlan )
 3. Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. ( Çebov )
 4. Duvarın temelini kazdıktan sonra dibinde durma. ( Sadi )

DÜNYA

 1. Bir köhne köprüdür bu cihan kim, gelen geçer. ( Kemal Paşa Zade )
 2. Hepimiz için bir dünya vardır. İyilikle kötülük, günahla suçsuzluk bu dünyanın içinde elele yürürler. ( Oscar Wilde )
 3. Kısmetindir, gezdiren yer yer seni, göğe cıksan, akıbet yer yer seni. ( Kemal Paşa Zade )
 4. Arif-i mana isen kılma tehalük aleme, mülk-i dünya kimseye mal olmamış, olmaz yine. ( Leskofçalı Galib )
 5. Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez. ( Namık Kemal )
 6. Dünya seven, dost katına, yüz ağıyle varır değil. ( Eşrefoğlu )
 7. Dehr bir azardır herkes metaın arzeder, ehl-i düna sım üzer, ehl-i hüner fazl ü kemal ( Fuzuli )
 8. Bir başka alemin bekleme odasıdır bu dünya. ( Victor Hugo )
 9. Ömrüm geçti hayfa ki geç uyandım, bu dünya bana baki kala sandım. ( Yunus Emre )
 10. Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam gelüb konan sabah göç imiş. ( Pir Sultan Abdal )
 11. Dünya, bir cifedir. Ondan bir şey isteyen, köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olmalı. ( Hz. Ali r.a. )
 12. Dünya gömlek değiştireceği zaman olaylar sakınılmaz olur. ( Albert oel )
 13. Dünyaya itimad etme.O çocuklarını aldattı. Gün gelir seni de aldatır, tedbirli ol. ( Şehadeddin Ahned )
 14. Bu dünya tuzaktır. Tanesi de arzulardır. ( Benjamin Franklin )

DÜŞMAN

 1. İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir. ( Çiçero )
 2. En büyük düşman, benliğimizin dışında değil, içindedir. ( Romain Rolland )
 3. En kötü düşmanın, kendinden başkası değildir. ( H.W. Longfellow )
 4. Düşmanımızı bağışlasak bile, ona güvenmek, inanmak zorunda değiliz. ( Confucius )
 5. Küçük düşman yoktur, büyümüş de büyük olduğunu gizlemeye çalışan kurnaz düşman vardır. ( Robert Fros )
 6. Düşmana acıyan kendine acımaz. ( Francis Bacon )
 7. Düşmanımızla arayan giren kimseyi, düşmana daha yakın buluruz. ( N.S. Chamfort )
 8. Düşmanlarınızı sevin. Çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söylerler. ( Benjamin Franklin )
 9. Düşmanı olmayanın arkadaşı da yoktur. ( A. Lord Tennyson )
 10. Düşmanlarımıza şükran duymalıyız. Çünkü onları yenme gayreti olmasaydı, şimdi bulunduğumuz derecenin yarısını bile kazanamazdık. ( Giovanni Fantoni )
 11. Yenilmesi gereken ilk düşmanlar öfke ile ümitsizliktir. ( Alain )
 12. İyiler asla düşmansız olamazlar. ( Alessandro Manzoni )
 13. Düşman isterseniz, dostlarınızı geçmeye uğraşınız. Dost isterseniz, dostlarınızı sizi geçmelerine imkan veriniz. ( La Rocbefoucoıld )

DÜŞÜNCE- DÜŞÜNMEK ( Fikir )

 1. Düşünmek, ruhun kendi kendine konuşmasıdır. ( Eflatun )
 2. İnsana büyüklük veren şey düşüncedir. (Blaise Pascal )
 3. Haklı bir fikrin meyve vermemesi mümkün değildir. ( Tolstoy )
 4. Büyük fikirler, kalbden doğar. ( Vauvenargues )
 5. Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. ( H.W.Longfellow )
 6. Bir düşüncede takılıp kalma; gerçeği bir düşünce aydınlatamaz. ( Sophokles )
 7. En iyi düşünceler gönülden gelenlerdir. (Vauvenargues )
 8. İnsan nasıl düşünürse öyledir. ( James Allen )
 9. Metodlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe tahsilin hiçbir kıymeti yoktur. ( Dimmet )
 10. İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur. ( Montesguieu )
 11. Konuşmadan önce düşün, hareket etmeden önce ölç. ( Shakspeare )
 12. Düşüncenin gücü zekanın gücüdür. ( Byron )
 13. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, hiç kimse fazla bir şey düşünmüyor demektir. ( Albert Lipmann )
 14. Başkalarının istediğine göre değil, yalnız kendiniz için düşününüz. ( Voltaire )
 15. Düşünceler, yarasaya benzer, her alacakaranlıkta uçuşurlar. ( Bacon )
 16. Ayıp olan, bir düşünceyi gizlemek değil, o çeşit bir düşünceyi edinmektir. ( Alain )
 17. Kimseye açamadığımız düşüceler ve kimseyle paylaşamadığımız acılar vardır. ( Henri Frederic Amiel )
 18. Başkalarının düşüncelerini keşfetmekten hoşlanırız ama, kendi düşüncelerimizin tahmin edilmesine kızarız. ( La Rocbefoucauld )
 19. Düşünen insanın en güzel mutluluğu, anlayabileceğini araştırmak ve akıl erdiremeyeceğini olduğu gibi kabul etmektir. ( Goethe )